Thông báo về việc thay đổi thông tin doanh nghiệp

Thông báo:
Kinh gửi quý khách hàng và đối tác!
Trước hết, Phan Thị Studio xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý đối tác và quý khách hang trong thời gian qua.
Phan Thi Studio xin trân trọng thông báo về việc đổi tên tới các Cơ quan, Doanh nghiệp, Quý khách và Đối tác như sau:
Phan Thị Studio chính thức đổi tên thành TuArt Family và sử dụng tên TuArt Family bắt đầu từ ngày 18.03.2020.


Xin trân trọng cảm ơn!

 
 0888 088 668